Dlaczego Pozytywna Organizacja?

Kurs online "Pozytywna Organizacja" jest pierwszym kursem w Polsce, który powstał na kanwie doświadczeń praktycznych w prowadzeniu szkoleń oraz wynikach badań naukowych i interpretacji działań treningowych z zagranicy w zakresie kapitału psychologicznego pracowników (ang. PsyCap). Warsztat dostosowany jest do warunków polskich przedsiębiorstw, a w szczególności pracowników, ma przystępną formę, zawiera przykłady, a zdobytą wiedzę można wykorzystać w pracy i w życiu rodzinnym.

Cel kursu online

Celem kursu "Pozytywna Organizacja" jest zachęcenie przedsiębiorców do podjęcia działań edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu organizacji pozytywnych. Cel realizowany jest poprzez dostarczenie pracownikom różnego szczebla wiedzy i umiejętności pozwalających działać sprawniej w pracy poprzez świadome wpływanie na to, na co mają wpływ, czyli na swoje zasoby osobiste – nazywane kapitałem psychologicznym. To główna idea Pozytywnej Organizacji.

Wywodzi się ona z nowego nurtu psychologii pozytywnej, który został zapoczątkowany przez Martina Seligmana, wybitnego amerykańskiego psychologa. Seligman na początku nowego stulacie postulował, że bardzo dużo, zdecydowanie więcej niż myślimy, zależy od nas samych, od naszego nastawienia. Nurt ten ewoluował w kierunku Pozytywnej Psychologii Organizacji i jest już popularny w USA, gdzie potwierdził efektywność. Nie jest jeszcze znany w Polsce. Tymczasem wiadomo, że w pracy nastawienie pełni bardzo istotną rolę. Wpływa na efektywność wykonywanych zadań oraz na atmosferę w jakiej praca jest wykonywana, a także na bezpieczeństwo pracy i produktywność.

Czym jest kapitał psychologiczny?

To dorobek psychologii pozytywnej, definiowany przez nią jako zasoby człowieka przejawiające się poczuciem skuteczności, optymizmem, nadzieją na sukces oraz umiejętnością powrotu do stanu równowagi po wytężonym wysiłku. Podejmowanie działań pozwalających na budowaniu kapitału poprzez Pozytywną Organizację jest odpowiedzią na nadal charakterystyczną dla Polaków kulturę negatywności, przejawiającą się w poprzez narzekanie. W tym narzekanie na pracę, pracodawców i organizację pracy.

Kurs online powstał na kanwie wieloletnich doświadczeń trenerskich oraz prowadzonych w latach 2016-2018 krótkich i intensywnych warsztatów dla około 800 osób, a także wyników badań zagranicznych i polskich, w tym także prowadzonych przez autorkę kursu w ramach jej zainteresowań łączących naukę i biznes.

Dla kogo?

Dla pracowników. Dla organizacji w celu budowania pozytywnych organizacji.

Forma warsztatu i korzyści

Warsztat online dedykowany jest organizacjom, natomiast jego odbiorcami są pracownicy przedsiębiorstw. Treści zawarte w poszczególnych modułach są oparte na solidnych dowodach naukowych i przetestowane wielokrotnie na sali szkoleniowej, natomiast są celowo przekazane w przystępnej i energetyzującej formie wideo.

Treść merytoryczna wspierana jest przykładami z pracy, anegdotami i dowcipem. Filmowcy zadbali do dobór scenografii, a także wykorzystanie jedynej dotychczas w Polsce tablicy typu lighboard, na której wizualizowana jest część treści w formie graficznej.

Korzyści dla organizacji

 • budowanie konstruktywnej atmosfery współpracy
 • zapobieganie odejściom z firmy wartościowych pracowników
 • przywiązanie do organizacji, zadowolenie z pracy i chęć pracy w organizacji w kolejnych latach
 • chęć wkładania większego wysiłku w pracę i lepszego wypełniania obowiązków
 • zmniejszanie zamiaru odejścia z pracy w efekcie zwiększania postrzeganego poziomu partycypacji i odpowiedzialności za swoje czyny
 • istotne wsparcie w zawodach szczególnie obciążających emocjonalnie – zmniejsza wypalenie zawodowe
 • uczenie zapobiegania nieproduktywnym zachowaniom
 • redukowanie obiekcji, że dla pracowników nie ma szkoleń
 • budowanie proaktywnej kultury organizacyjnej będącej wg. badań kulturą przyszłości
 • podnoszenie innowacyjności i efektywności poprzez rozwój zasobów pracowników

Korzyści dla pracownika

 • wzmacnianie zasobów osobistych istotnych w pracy i życiu w ogóle
 • lepsze zdrowie i samopoczucie, a także szczęście ludzi
 • ogólny dobrostan poprzez redukcję stresu
 • sprawne i satysfakcjonujące relacje w zespołach
 • zmniejszanie dylematów decyzyjnych związanych z poszukiwaniem innych miejsc pracy
 • poczucie bycia docenionym
 • możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności w relacjach z bliskimi, dziećmi, partnerami

Korzyści związane z organizacją szkolenia online

Kurs Online Pozytywna Organizacja składa się z 16 modułów wideo:

 1. Dlaczego warto i jak korzystać z kursu Pozytywna Organizacja?
 2. Dlaczego Twój nastrój w pracy jest ważny?
 3. Stres w pracy i trudności w pracy. Jakie możesz mieć korzyści ze stresu?
 4. Zapraszam do eksperymentu. Jeśli masz odwagę. Humor na opak.
 5. Metoda pozytywnej organizacji: Trudność – Przekonanie – Skutek.
 6. Bezkosztowe metody na dobry nastrój. Poznaj je!
 7. Szybkie i skuteczne metody na redukcję stresu.
 8. Metoda kreatywnego radzenie sobie z sytuacją trudną. 50 zdziwień.
 9. Co robić, gdy przerastają nas zadania?
 10. Co dają sobie ludzie w pracy? Czyli o znakach rozpoznania.
 11. Jak reagować na zachowania współpracowników, które nam się nie podobają?
 12. Jak radzić sobie z tym, na co nie masz wpływu?
 13. Praca fizyczna, czy aktywność fizyczna. Mała zmiana, duża zmiana.
 14. Jak trenować wytrwałość?
 15. Wdzięczność się opłaca!
 16. Pozytywna organizacja. Ty i Twoja praca mają znaczenie.

Anna Agata Nowak

Autorka Pozytywnej Organizacji

Trener biznesu, coach i konsultant z 17-letnią praktyką w przygotowywaniu i prowadzeniu działań rozwojowych z zakresu umiejętności zarządzania oraz osobistych. Laureatka konkursu na Innowacje Społeczne, autorka modelu pn. Rozmowy NA TRUDNE, A SPOŁECZNIE WAŻNE TEMATY przełożonego z podwładnymi. Współautorka podręcznika pt. „Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać?” TEB Edukacja, wydawnictwo EDICON.

Przeprowadziła ponad 1500 dni szkoleniowych. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, terapeuta zajęciowy. Doktorantka w Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Stypendystka w grancie z Narodowego Centrum Nauki. Prowadzi badania nad osobowością i dobrostanem ludzi dorosłych oraz organizacji. Ukończyła kurs I, II i III stopnia w zakresie Analizy Transakcyjnej zakończony międzynarodowym testem 101. Konsultantka merytoryczna w ponadnarodowym projekcie dotyczącym zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50plus.

Uczestniczka szkoleń i kursów doskonalenia umiejętności trenerskich. Ukończyła trzy szkoły trenerów, w tym Mistrzowską Szkołę Trenerów oraz Letnią Szkołę Trenerów MODERATORA, a także Szkołę Coachingu prowadzoną przez firmę Moderator. Członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.

Dołącz do kursu Pozytywna Organizacja

Zapraszam do kontaktu przedsiębiorstwa i osoby prywatne zainteresowane dostępem do kursu

Anna Nowak
tel: 696469101
mail: [email protected]